Zəmanət siyasəti

Veb saytımızdan satın alınan bütün Məhsullar istehsalçının qüsurlara dair zəmanətinə tabedir. Hər bir məhsul üçün zəmanət müddəti onun texniki xüsusiyyətlərində göstərilir. Zəmanət yalnız məhsulun seriya nömrəsi olduqda etibarlıdır.

Zəmanət istehsalçının istifadə şərtlərindən sui-istifadə nəticəsində yaranan zədələri, elektrik dövrəsini və ya avadanlığın nasazlığını əhatə etmir – düzgün quraşdırılmaması, qırılması, mayelərin dağılması və müştərinin digər səhvləri. Bütün bu hallarda təmir zəmanət xidməti xaricində təşkil edilə və müştərinin öz mənbələri tərəfindən ödənilə bilər. Zəmanət müddəti əlavə ödənişlə uzadıla bilər.

Biz hər hansı yoxlama və ya təmir zamanı məhsulda saxlanılan hər hansı şəxsi məlumatın itirilməsinə görə məsuliyyət daşımırıq.

Zəmanətin şərtləri

  1. Avadanlığa verilən zəmanət, həmin avadanlığın zəmanət müddətində ödənişsiz təmiri, təmir mümkün olmadıqda yenisi ilə əvəz olunması deməkdir.
  2. Avadanlıq yalnız tam komplektində, original xarici görünüşünə və daxili parametrlərinə uyğun olduqda zəmanət servisi üçün qəbul edilir. 
  3. Zəmanət xidmətini həyata keçirmək üçün (təmir, baxış və s.) məhsul alıcı tərəfindən satış yerinə gətilirməlidir. Əgər məhsul alıcı tərəfindən 3 dəfədən çox təmirə gətirilərsə, firma yol xərcini qarşılaya bilər və ya zəmanət servisini həyata keçirmək üçün əməkdaşı məhsul olan yerə göndərə bilər.
  4. Məhdud istifadə müddəti olan hissələrə zəmanət (səs qurğuları, klaviatura, mouse) 7 gündür.
  5. Alınan hər hansı avadanlıqda alış tarixindən etibarən 10 gün müddətində nasazlıq müəyyən olunmayıbsa avadanlıq dəyişdirilə bilməz.
  6. Zəmanət təmiri həmin avadanlığın servis mərkəzində qəbul edildiyi tarixdən etibarən 10 gün (avadanlığın tipindən asılı olaraq bu müddət 1 aya qədər uzadıla bilər) ərzində yerinə yetirilir. Avadanlığın təmiri göstərilən müddətə mümkün olmadıqda yenisi ilə vəya dəyəri qiymətləndirilməklə həmin seriyadan başqa avadanlıqla əvəz oluna bilər.